Valona vierelläsi

Miten elämäänsä voi viedä haluamaansa suuntaan?

Miten kannatella elämän epävarmuutta ja vastoinkäymisiä?

Miten tulla toimeen hankalien ajatusten ja tunteiden kanssa?

Kaipaatko muutosta?


Kuljen vierelläsi ja oppaanasi silloin, kun haluat lisätä hyvinvointiasi, löytää toimivia ratkaisuja ja rakentaa elämää, joka on rikasta, mielekästä ja merkityksellistä.  Lupaan auttaa sinua pääsemään vapaaksi kamppailusta ja suuntaamaan kurssin kohti arvojesi mukaista elämää. Autan sinua löytämään uusia vaihtoehtoja, rohkaisen toimimaan uudella tavalla ja näkemään mahdollisuuksia siellä, missä niitä ei aikaisemmin näkynyt. Uskon siihen, että jokainen voi muuttua ja kasvaa, olipa elämäntilanne millainen tahansa.


”Sinä olet ainutlaatuinen.

Olemassaolosi syy on erityinen,

aivan kuten elämäsi tarkoituskin.”

– Maria Shriver –

Kaikki tapaamiset voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä

charles-rRWiVQzLm7k-unsplash (1)

Työyhteisöille ja ryhmille

Tarjoan valmennuksia, koulutuksia ja TYKY/TYHY –päivien ohjelmia, jotka tukevat työyhteisöjen ja ryhmien hyvinvointia ja tuloksellista toimintaa.  Toiminnallisilla ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä voidaan tukea henkistä jaksamista, nostaa esiin vahvuuksia ja voimavaroja sekä rakentaa kestävää tasapainoa.  

Yksityisille

Henkilökohtaisessa valmennuksessa/coachingissa pysähdytään sinun äärellesi ja etsitään avaimia hyvinvointiin, oman potentiaalisi vahvistamiseen ja haluamaasi muutokseen. Valmennus on luottamuksellinen, toimivia ratkaisuja etsivä prosessi, joka suuntautuu tulevaisuuteen.

Opetus- ja kasvatusalalle

Tarjoan ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä työkaluja lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen arjen tilanteissa.  Autan myös vahvistamaan  henkilökunnan työssä jaksamista ja nostamaan esiin vahvuuksia ja voimavaroja. Itsekin opetus- ja kasvatustyötä tekevänä olen ennen kaikkea rinnalla kulkija, näköalojen avaaja, ihminen ihmiselle.

NEPSY eli neuropsykiatrinen valmennus

Toisinaan kaikki asiat eivät vain ota sujuakseen.  Ongelmien taustalla voi olla neuropsykiatrinen erityisvaikeus.  Elämän ei silti tarvitse olla hankalaa, sillä sopivalla tuella jokainen voi saada arkeensa järjestystä ja helpotusta.  Nepsy-valmennuksesta on hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa tunteet ottavat liian suuren vallan, keskittyminen on vaikeaa, opiskelu ”tihkaisee”, usko omiin kykyihin horjuu, sosiaaliset taidot ontuvat tai arjen rutiinien hoitaminen on työlästä.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kun elämässäsi on vaikeuksia, olet muutostilanteessa tai haluat jollakin tapaa tarkastella omaa elämääsi, voi lyhytterapiasta olla sinulle apua. Joskus asioita kannattaa pysähtyä tutkimaan ihmisen kanssa, joka tukee sinua ratkaisujen löytämisessä. Apua voit hakea esimerkiksi ihmissuhdeongelmiin, uupumukseen, tunne-elämän haasteisiin, riippuvuuksiin, uniongelmiin tai oman elämän suunnan tarkasteluun.

Mitä valmennus on ja ei ole?

”Ei tartte auttaa!”

Tässä Pohjanmaalla vitsinäkin heitetyssä lauseessa, on totuuden siemen. Meillä on vahva yksin pärjäämisen kulttuuri ja vahvuutta pidetään hyveenä. Olemme omavoimaisia, sinnittelemme pitkään epäsuotuisissakin tilanteissa tai emme välttämättä edes tiedosta, että toisen avusta saattaisi olla hyötyä. Onko avun tai neuvojen pyytäminen merkki heikkoudesta tai epäonnistumisesta?

Mitä on NLP?

NLP:lla eli neurolingvistisella ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelutapaa ja käyttäytymismallia, jonka avulla voidaan tutkia ja ymmärtää ihmisen psykologisia prosesseja, toimintaa sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se on tutkimussuuntaus, joka esittelee laajasti ajatuksia, malleja ja tekniikoita, joiden on todettu olevan tehokkaita ja toimivia ihmisen ajattelun, tunnereaktioiden ja käyttäytymisen positiivisissa muutoksissa. NLP:a voidaan kutsua ”onnistumisen psykologiaksi” ja tietoisuuden kasvattamisen välineeksi, jonka lähtökohtana on uteliaisuus ja kunnioitus ihmisyyttä kohtaan.  

NLP:n avulla voi oppia tunnistamaan ja muuttamaan omia haitallisia ajatusmallejaan ja luomaan uudenlaisen tavan suhtautua itseen ja toisiin.  Se lisää ymmärrystä niin omista kuin toistenkin reaktioista, toiminnasta ja käyttäytymisestä.  NLP sisältää useita erilaisia menetelmiä, joiden avulla voi saada aikaan pysyviä psyykkisiä muutoksia usein varsin yksinkertaisesti ja joskus nopeastikin.  Se auttaa myös tulemaan tietoiseksi paitsi omista vahvuuksista, myös varjoista.  Kun oppii hyväksymään kaikkia puolet itsessään, voi tulla eheäksi. 

NLP on saanut alkunsa terapian tuloksellisuustutkimuksista ja se perustuu ihmisten huipputaitojen mallittamiseen. Se ei ole varsinainen tieteenala eikä se sitoudu mihinkään tiettyyn psykologiseen teoriaan tai maailmankatsomukseen, vaikka siitä löytyy paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi positiiviseen psykologiaan sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. NLP:n teoreettinen tausta pohjautuu eri tieteenaloihin kuten konstruktivismiin, systeemiteoriaan, kielitieteisiin, kognitiiviseen psykologiaan, informaatioteoriaan, tekoälytutkimuksiin ja aivotutkimukseen.  NLP:ssa oletetaan, että ihminen on yksi kokonaisuus, jossa mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti. 

NLP on jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä ala. Uuden sukupolven NLP:ssa korostuvat olemassa olevien mallien ja menetelmien lisäksi läsnäolon, hyvän sisäisen yhteyden ja ihmisten välisen turvallisen tunneilmaston merkitys.  Siinä yhdistyvät niin keho ja mieli kuin järki ja tunteetkin tavalla, joka palvelee kestävän hyvinvoinnin ja hyvän elämän rakentumista.  NLP:a käytetään ja sovelletaan mm. työyhteisöjen kehittämisessä, koulutuksessa, terapiassa, valmentamisessa, myynnissä, johtamisessa, asiakaspalvelussa ja henkilökohtaisessa itsensä kehittämisessä.

Neuro, viittaa aisti- ja hermojärjestelmäämme. Siihen, miten keräämme ympäristöstämme tietoa viiden aistimme kautta ja miten informaatio järjestyy mielessämme ajatuksiksi ja kokemuksiksi. Ajatuksemme vaikuttavat kehoomme ja kehon tunteet ja tuntemukset vaikuttavat mieleemme.

Linguistic, viittaa kieleen ja kielen rakenteisiin.  Siihen, miten käytämme sanoja ja puhuttua kieltä kokemuksiemme jäsentämiseen, miten se meihin vaikuttaa ja miten sillä kommunikoimme. Käyttämämme sanat voivat muuttaa ajatteluamme, kokemustamme ja kommunikaatiotamme toisten kanssa.

Programming, viittaa toimintatapoihin ja mielen ohjelmiin eli toistuviin malleihin.  Reaktioitamme ja käyttäytymistämme erilaisissa tilanteissa ohjaavat usein automatisoituneet ajattelu- ja toimintamallit.  Haitallisia toimintamalleja voidaan purkaa ja luoda uusia, toimivampia malleja.

Luomme jatkuvasti maailmaamme omilla ajatuksillamme ja uskomuksillamme. NLP antaa välineet, joilla voimme löytää aidon itsemme ja rakentaa elämästämme sellaista, joka vastaa omia toiveitamme ja arvojamme.

A. Einsteinin mietteitä

”Mieli on kuin laskuvarjo… Se toimii vain, jos pidämme sen avoinna”

(alunperin Sir James Dewar 1842)

”Hulluutta on tehdä sama asia uudelleen ja uudelleen ja odottaa erilaisia tuloksia. Jos etsit erilaisia tuloksia, älä tee samaa asiaa joka kerta.”

”Elämää voi katsoa kahdella tavalla: Uskoa, että ihmeitä ei tapahdu tai uskoa, että jokainen asia on ihme.”

Sari Markkula

– elämän ja ihmisyyden utelias ihmettelijä

– rauhaa rakastava pohdiskelija

– positiivisuuden puolestapuhuja

– läsnäoleva kuuntelija

– herättelijä, hämmentäjä ja muutoksiin houkuttelija

Ajankohtaista

Tapahtumat, uutiset, blogit