Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


Tietojen kerääminen ja käyttäminen vieraillessasi Mind Momentsin
sivustolla
Tämä on Mind Momentsin ja henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman sujuva ja turvallinen asiointi.

Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.

Verkkosivustomme osoite on: https://www.mindmoments.fi.
Verkkosivujen omistaja on Mind Moments/Sari Markkula (y-tunnus: 1425724-5).
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, koulutusilmoittautumisiin, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käytetään myös Mind Momentsin toiminnasta tiedottamiseen, mikäli asiakas on sen sallinut. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja säilytetään niin kauan kun se on
asiakaspalvelusuhteen vuoksi tarpeellista.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista, maksu- ja laskutustiedot ja muut tilaukseen ja sen toimitukseen liittyvät tiedot. Tilatessasi uutiskirjeen tai vastatessasi asiakaskyselyihimme keräämme rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, kieli.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostitse tai puhelimitse tai kun ostosopimus tehdään muuta
kautta. Pyrimme kertomaan mitkä tiedot ovat asiakassuhteen toimintaa varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Googlen Analytiikka -palvelua käytetään seuraamaan sivuston kävijämääriä ja sivun latauksia sekä keräämään tietoa sivuston käyttötavoista. Se on käyttäjistä anonyymisti kerättyä tietoa. Tiedot eivät ole yhdistettävissä sivuston käyttäjiin. Tietoja kerätään palvelun kehittämistarkoituksessa. Googlen tietosuojakäytännöistä voi lukea lisää täältä: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?
hl=fi&ref_topic=1008008

 

Muu tiedon kerääminen
Sivusto kerää lokitiedoistoihin tietoja kävijöistä niin, että niitä ei ole suoraan mahdollista liittää sivustolla käyneisiin henkilöihin. Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi, jos selvittelemme sivustolla olevaa ongelmaa tai vikaa. Tietoja kerätään myös tietoturvatarkoituksessa. Käyttäjistä tallennetaan tietoja mahdollisten väärinkäyttöyrityksien, tietomurtojen ja palvelunestohyökkäysten toteamiseksi ja estämiseksi. Tässä tarkoituksessa kerättäviä tietoja ovat: URL-osoiteet, IP-osoitteet, selaimen tyyppi, kieli ja aluetiedot. Muita kuin henkilökohtaisia tietoja, käsitellään henkilökohtaisina tietoina. Tietoja ei yhdistellä toisiinsa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Tietojen säilytys
Mind Moments säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Toimitetun tilauksen osalta tilaus-, maksu- ja laskutustietojen säilytysvelvoite määräytyy kuitenkin kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

 

Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta
käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödynnämme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

 

Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Mind Momentsin henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin
yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

 

Rekisterin nimi
Mind Momentsin asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Mind Moments/Sari Markkula
Korsholmanpuistikko 42 B 58
65100 Vaasa
info@mindmoments.fi
045-34333833


Yhteydenotto
Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla:
info@mindmoments.fi