Palvelut

Työyhteisoille ja ryhmille

Mind Moments tarjoaa yritysten työntekijöille ja tiimeille hyvinvointia tukevia, kokemuksellisia työyhteisövalmennuksia sekä TYKY/TYHY-päivien ohjelmia. Tavoitteena on luoda valmennus, joka innostaa, oivalluttaa ja lisää niin fyysistä kuin henkistä toimintakykyä.

Opetus- ja kasvatusalalle

Tarjoan konkreettisia, käytännöllisiä ja ratkaisukeskeisiä työkaluja lasten ja nuorten kohtaamiseen arjen tilanteissa. Autan löytämään välineitä henkilökunnan työssä jaksamisen tukemiseen sekä nostamaan esiin vahvuuksia ja voimavaroja. Olen ennen kaikkea rinnalla kulkija, näköalojen avaaja, ihminen ihmiselle.

Yksilölle

Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtaisessa valmennuksessa/coachingissa on mahdollista pysähtyä tämänhetkisen tilanteesi äärelle ja etsiä avaimia haluamaasi muutokseen ja hyvinvointiin. Valmennus on luottamuksellinen, toimivia ratkaisuja etsivä prosessi, joka suuntautuu tulevaisuuteen.

NEPSY eli neuropsykiatrinen valmennus

Toisinaan kaikki asiat eivät suju, arjen rutiinien muistamisessa tai käytännön toimissa voi olla vaikeuksia, opiskelu ”tihkaisee”, usko omiin kykyihin horjuu tai sosiaaliset taidot ovat heikot. Elämän ei kuitenkaan tarvitse olla hankalaa, sillä sopivalla tuella jokainen voi kehittyä ja saada arkeensa järjestystä ja voimavaroja.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kun koet elämässäsi pulmakohtia, kriisejä tai olet muutostilanteessa, voi lyhytterapiasta olla sinulle apua.  Se auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja löytämään työkaluja uuden rakentamiseen.  Joskus asioita on hyvä tutkia ja pohtia ammattilaisen kanssa, joka tukee sinua elämäntilanteessasi.

”Ihmiset eivät muista mitä sanoit. He eivät muista mitä teit. Mutta he muistavat ikuisesti, mitä sait heidät tuntemaan.”

-Maya Angelou-