Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin tai muutosprosesseihin.  Se sopii jokaiselle, joka haluaa rakentaa laadullisesti parempaa elämää, tehdä hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsiä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. Lyhytterapia antaa sinulle mahdollisuuden päästä keskustelemaan asioistasi nopeasti ilman diagnoosia tai lääkärin lähetettä.


Terapiamuotona kognitiivinen terapia on aktiivista ja käytännönläheistä.  Sen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä sekä harjoitella uusia taitoja elämänlaadun parantamiseksi.  Asiakkaan oma, henkilökohtainen kokemus ja tarpeet määrittävät terapian sisällön ja keston.  Kognitiivisessa työtavassa painopiste on nykyhetkessä sekä tulevaisuuden suunnassa, johon omaa elämäänsä haluaa jatkossa ohjata.


Olen perehtynyt erityisesti Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). HOT on laajaan tutkimusnäyttöön perustuva terapiasuuntaus, joka edustaa uusinta kognitiivisen käyttäytymisterapian aaltoa.  Sen vaikuttavuudesta on niin Suomessa kuin maailmallakin yhä lisääntyvässä määrin näyttöä. HOT keskittyy psykologisen joustavuuden kasvattamiseen niin, että meillä on mahdollisuus voida elämässämme kokonaisvaltaisesti paremmin ja rakentaa elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Sen keskiössä on erityisesti kaksi keskeistä päämäärää:


1. Selkiyttää, mikä ihmiselle on pohjimmiltaan tärkeää ja merkityksellistä sekä oppia käyttämään tätä tietoa oman käyttäytymisensä ohjaamiseen ja motivoitumiseen.  Tarkoituksena on rakentaa omien ydinarvojen ohjaamaa elämää ja auttaa jokaista olemaan se ihminen, joka syvällä sydämessään haluaa olla.

Miten sinä haluat kohdella itseäsi, muita ja maailmaa ympärilläsi?

Mistä haluat tulla muistetuksi?


2. Opettaa käsittelemään viisaasti niitä sisäisiä esteitä, joita kohtaamme elämässä.  Tarkoituksena on oppia joustavan mielen taitoja, jotka auttavat kohtaamaan vaikeimmatkin ajatukset, tunteet, muistot, mielihalut, yllykkeet ja kehon tuntemukset siten, etteivät ne ota valtaa itsestä ja elämästä.  

Kognitiivinen terapia on tehokasta

Kognitiivisella terapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Se on niin Suomessa kuin kansainvälisesti kaikkein kysytyimpiä ja eniten suositeltuja terapiamuotoja vaikuttavuutensa vuoksi. 

Usein jo lyhyelläkin yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Kognitiivisen lyhytterapian tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta onkin olemassa laajasti tutkimusnäyttöä. Kohdennetun ja ajallisesti rajatun otteensa vuoksi se on myös kustannustehokas hoito- ja kuntoutusmuoto.

Terapian aloittaminen ja kesto

Lyhytterapiaan et tarvitse lähetettä, vaan pääset vastaanotolle ottamalla yhteyttä suoraan minuun.  Voit soittaa, lähettää tekstiviestin, sähköpostia tai käyttää yhteydenottolomaketta.  Ensimmäinen tapaamiskertamme  voi halutessasi olla lyhyempi tutustumiskäynti (n. 30 min.)  Sen tarkoituksena on kartoittaa yhdessä tilannettasi ja tavoitteitasi sekä pohtia terapian soveltuvuutta tilanteeseesi.  Käynnin aikana sinulla on myös mahdollisuus tutustua minuun sekä tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä työskentelytapoihini, tapaamisiin tms. liittyen.  Tutustumiskäynti ei velvoita sinua aloittamaan asiakassuhdetta.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista.  Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi 4-20 käyntikerran sarjaa.  Tapaamisia on tavallisesti kerran viikossa, mutta käyntikertojen määrä ja tiheys arvioidaan sinun tarpeistasi käsin.  Myös yhden käyntikerran pituus voidaan määritellä tarpeen mukaan esim. 45, 60  tai 90 min.

Asiakassuhde ja kustannukset

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.  Asiakkaista ei ylläpidetä rekisteriä eikä tietoja kirjata OmaKantaan. 

Lyhytterapia on helposti lähestyttävä ja nopeasti saavutettava palvelu, joka on lähtökohtaisesti omakustanteista.  Se ei siis kuulu Kela-korvauksen piiriin.  Osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja työnantajista voivat kuitenkin tarjota lyhytterapiaa ostopalveluna.  Myös sairauskuluvakuutukset voivat korvata lyhytterapian, mikäli siihen on lääkärin lähete.

 

Yksilöterapiahinnat lähitapaamisena tai etäyhteydellä:

 

45 min./ 65 €

60 min./ 75 €

90 min./ 95 €

 

Pariterapiahinnat:

 

60 min./ 95 €

90 min./ 125 €

 

Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%

 

Kenelle kognitiivinen lyhytterapia sopii?

Lyhytterapia on sopiva palvelumuoto silloin, kun elämässä on pulmakohtia tai kriisejä, haluat parantaa ihmissuhteittesi laatua tai edistää omaa hyvinvointiasi ja rakentaa elämästäsi mielekkäämpää. Se on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun tarvitset apua oman suunnan löytämisessä, muutoksen käynnistämisessä tai siihen sopeutumisessa. Lisäksi lyhytterapiaa käytetään hoitomuotona lievissä tai keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä (esim. masennus, ahdistus, pelkotilat)

Kognitiivinen lyhytterapia on yleensä yksilöterapiaa, mutta se voi olla myös pariterapiaa, perheterapiaa tai ryhmäterapiaa. Se soveltuu kaikille ikäryhmille, myös lapsille.

Kognitiivisen lyhytterapia voi auttaa sinua esimerkiksi:

 • Selviytymään erilaisissa elämän kriisitilanteissa
 • Selvittelemään konflikteja erilaisissa elämäntilanteissa ja ihmissuhteissa
 • Vapautumaan haitallisista riippuvuuksista
 • Voittamaan tunne-elämän ongelmia
 • Vähentämään esim. työhön tai opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta
 • Rakentamaan parempia ihmissuhteita
 • Onnistumaan painonpudotuksessa tai terveystottumusten muutoksissa
 • Parantamaan unen laatua
 • Tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja
 • Vähentämään masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä ja pelkoja
 • Lisäämään myönteisyyttä ja merkityksellisyyttä elämään
 • Käynnistämään haluamasi muutosprosessin tai sopeutumaan muutokseen

 Lähitapaamiset Isossakyrössä ja Vaasassa. 

Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.