Opetus- ja kasvatusalalle

”Olen huomannut valmennuksen tehon monessa asiassa. Uskon itseeni ja ajattelen positiivisemmin. Olen saanut paljon voimaa päiviini!”

-Ryhmävalmennusasiakas-

Työn vaativuus ja opetusalalla tapahtuneet muutokset heijastuvat koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan hyvinvointiin.  Uudet työtavat, ympäristön vaatimukset ja kehittämistarpeet ovat lisänneet kuormitusta työssä.  Lisäksi erilaiset oppimisen ja käyttäytymisen haasteet ja oppilaiden muuttuneet tarpeet vaativat opettajilta ja koko koulun henkilökunnalta uusia taitoja ja psyykkistä vahvuutta.   Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi ovatkin nousseet nykyään merkittävään asemaan opetuksen ja kasvatuksen alalla.  Opetushenkilökunnan hyvinvoinnin vaikutus näkyy suoraan lapsissa ja nuorissa sekä koko koulun toiminnassa ulottuen perheisiin ja koko yhteiskuntaan.

Olen tehnyt opetustyötä 30 vuotta, mistä valtaosan tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden parissa.  Työnkuvaani on kuulunut lisäksi päivittäinen yhteistyö kollegojen, koulunkäynninohjaajien, perheiden ja eri tukiverkostojen kanssa.  Vuosien varrelta onkin karttunut melkoinen aarrearkku kokemuksia koulumaailmasta. 

Viime aikoina olen nähnyt, sekä myös omakohtaisesti kokenut, miten opettajien ja muiden ammattikasvattajien työ on muuttunut yhä vaativammaksi ja kuormittavammaksi.  Opettajan työ on parhaimmillaan innostavaa, inspiroivaa ja monipuolista ja alalle hakeutuvat ihmiset ovat usein lahjakkaita, luovia, ahkeria ja tunnollisia.  Tänä päivänä monet opettajat kokevat kuitenkin työnsä liian stressaavana ja työskentelevät välillä jaksamisensa äärirajoilla.  Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ on vastuullista, päivät ovat pirstaleisia ja arkea kuormittaa usein kiire sekä huoli oppilaiden tuen tarpeista ja turvallisuudesta.  Jatkuvat keskeytykset ja lukuisat kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet sekä niiden herättämät tunteet kuluttavat psyykkisiä voimavaroja.  Lisäksi työn vaativuutta saattaa lisätä resurssien vähyys tai esim. huonosta sisäilmasta johtuvat terveysvaikutukset. 

Tukea ja työkaluja koulun arkeen

Palveluni opetus- ja kasvatusalan työntekijöille on syntynyt siitä tarpeesta, johon olen törmännyt päivittäin työssäni. Opettajat ja koulunkäynninohjaajat kaipaavat konkreettisia neuvoja ja vinkkejä omaan työhönsä, kuulluksi tulemista, mahdollisuutta jakaa asioita sekä keinoja oman jaksamisensa tukemiseen. Näihin asioihin löytyy harvoin aikaa tai resursseja tämän päivän koulun arjessa. Työnohjausta on tarjolla vain  satunnaisesti ja työntekijät jäävät usein selviämään työssä vastaan tulleiden kysymysten ja haasteiden kanssa yksin. Olen halunnut luoda helposti ja nopeasti lähestyttävän palvelun tähän kollegiaalisen tuen ja työterveyshuollon välimaastoon.

Tarjoan konkreettisia, käytännöllisiä ja ratkaisukeskeisiä työkaluja lasten ja nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen, rakentavan vuorovaikutuksen luomiseen sekä kestävän tasapainon ja luottamuksen syntymiseen arjen tilanteissa. Autan löytämään välineitä henkilökunnan työssä jaksamisen tukemiseen sekä nostamaan esiin vahvuuksia ja voimavaroja. Olen ennen kaikkea rinnalla kulkija, näköalojen avaaja, ihminen ihmiselle.

Ope-koutsaus (opettajille ja ohjaajille)

Yksilölle

Yksilöllisessä Ope-koutsauksessa sinulla on mahdollisuus purkaa omaan itseen, työhön tai työyhteisöön liittyviä ajatuksia, tilanteita ja kokemuksia luottamuksellisesti. Työskentely ja sen tavoitteet lähtevät liikkeelle aina sinun henkilökohtaisesta tilanteestasi ja tarpeistasi.

Ope-koutsaus voi auttaa sinua, kun

 • Haluat purkaa vaikeita tilanteita työssä
 • Tarvitset ammatillista konsultaatiota esim. haastavan oppilaan kohtaamisessa, oppimisen tukemisessa tms.
 • Mietit omaa opettajuuttasi
 • Etsit kadonnutta motivaatiota
 • Pohdit uutta suuntaa elämälle
 • Arjessasi on pulmia tai kriisejä
 • Kaipaat apua vuorovaikutuksen parantamiseen
 • Etsit keinoja työn ja yksityiselämän yhdistämiseen
 • Tarvitset tukea omaan jaksamiseen
 • Toivot arkeesi enemmän tilaa ja levollisuutta

Hinta:  

75 €/60 min.

95 €/90 min.

 

Hinnat sisältävät alv. 24 %

Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä

Koko työyhteisölle tai ryhmille

Koko työyhteisölle tai pienemmälle ryhmälle suunnatussa Ope-koutsauksessa on mahdollista käsitellä jotakin omaan yhteisöön liittyvää teemaa tai tilannetta yhdessä. Luento voi antaa uutta tietoa ja ajatuksia.  Mielelläni käytän kuitenkin työpajatyyppistä ja käytännönläheistä työskentelyä, mikä tarkoittaa, että alustusten lisäksi voimme työskennellä ryhmissä. Ryhmissä on mahdollista käsitellä työnohjauksellisesti jotakin tapausta omasta arjesta tai pohtia, miten esitetty asia voidaan muuttaa osaksi omaa ja työyhteisön arkea. Ryhmä toimii arvokkaana vertaistukena kehitysprosessissa. Parhaat tulokset saavutetaan useamman valmennuskerran prosessina.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista:

 • Haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja tukeminen
 • Rauhoittumisen, keskittymisen ja läsnäolon taitoja arkeen
 • Neuropsykiatriset häiriöt. Tietoa ja työkaluja kasvattajille
 • NEPSY-lapsen kohtaaminen ja tukeminen
 • Toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen
 • Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen
 • NLP:n hyödyt opetuksessa ja kasvatuksessa
 • NLP:n menetelmät ADHD-oireiden lievittämisessä
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyö
 • Opettajan/kasvattajan ajattelu- ja tunnetaitojen vahvistaminen
 • Opettajan/kasvattajan vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Opettajan/kasvattajan stressinhallinta ja palautuminen
 • Riittävän hyvä opettajuus

Kysy lisää sisällöistä ja pyydä tarjous!

”Olet niin syvällä asiassa ajatuksen kanssa, että kuulija tempautuu mukaan.  Sinua on helppo seurata ja esität kaiken asiantuntevasti, mutta sydämen kautta.”

-Koulutusosallistuja-