Työskentelytapani ja menetelmäni

Työskentelytapani ja menetelmäni

Tärkein lähtökohta työskentelyssäni on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen rakentuminen.  Kohtaan ihmisen siten, että hän kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Keskeistä on myös jokaisen henkilökohtaisen kokemuksen ja yksilöllisen työskentelyprosessin kunnioittaminen.  Asiakassuhteissani palkitsevinta on toisen onnistuminen ja myönteisten muutosten saavuttaminen.

Työotteeni on integratiivinen (eri terapiasuuntauksia ja toiminnallisia menetelmiä yhdistävä) ja osallistava. Olen perehtynyt erityisesti Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) ja Neurolingvistiseen ohjelmointiin (NLP).  Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, joten myös onnistumisiin on monta tietä. Keskustelu ja harjoitukset ovat vain yksi tapa lisätä ymmärrystä ja etsiä ratkaisuja.  Tehokkaimmat ja pysyvimmät muutokset syntyvät usein yhdistämällä sekä tiedollisia että toiminnallisia menetelmiä. Olemme psykofyysinen kokonaisuus ja meissä on ajattelevan mielemme lisäksi keho, joka on tunteiden ja tuntemusten koti.   Muutos ei siis useinkaan tapahdu pelkästään järkeilemällä.  Toiminnallisten tapojen ja kokemuksellisuuden kautta on mahdollista nostaa tietoisuuteen jotakin uutta ja saada  kontakti itselle merkityksellisiin ja muutoksen kannalta oleellisiin asioihin.  Työskentelyni pohjautuu ratkaisukeskeisyyden, kognitiivisen käyttäytymisterapian, Hyväksymis- ja omistautumisterapian ja NLP:n (neurolingvistisen ohjelmoinnin) teorioihin ja menetelmiin.

”Ihmiset eivät muista mitä sanoit. He eivät muista mitä teit. Mutta he muistavat ikuisesti, mitä sait heidät tuntemaan.”

-Maya Angelou-