HOT NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

HOT NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

UUTTA! 

 

HOT NLP-Practitioner -koulutus käynnistyy syyskuussa 2024!   

Ensi syksynä alkaa täysin uudenlainen koulutus, jossa NLP:n tehokkaat työkalut yhdistyvät Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) keskeisiin prosesseihin.  Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus laajentaa perinteistä NLP:tä liittämällä siihen kokonaisvaltaisemman näkökulman elämään ja ihmismieleen.  Koulutus keskittyy kehittämään niitä psykologisen joustavuuden taitoja, joiden on todettu vaikuttavan ihmisen hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla.  Opit, mikä toimii, miksi se toimii ja miten taitoja viedään käytäntöön eri elämänalueilla.  Saat laajan valikoiman käytännöllisiä kasvun ja kehittymisen välineitä, joita voit soveltaa niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisessa elämässäsikin kestävien muutosten tekemiseen.   

Mitä on HOT?

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia eli HOT (engl. Acceptance and Commitment Therapy/ACT) on laajaan tutkimusnäyttöön perustuva terapiasuuntaus, joka edustaa uusinta kognitiivisen käyttäytymisterapian aaltoa.  Sen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa ihmisen kyvykkyyttä elinvoimaisen, rikkaan ja merkityksellisen elämän luomiseen.  Tuloksellisen, joustavan ja luovan lähestymistapansa vuoksi se on noussut suosituksi työkaluksi niin psykoterapeuttien, lyhytterapeuttien kuin psyykkisten valmentajienkin keskuudessa ympäri maailmaa. 

HOT:n keskiössä on erityisesti kaksi päämäärää:

1. Selkiyttää, mikä ihmiselle pohjimmiltaan on tärkeää ja merkityksellistä sekä oppia käyttämään tätä tietoa oman käyttäytymisensä ohjaamiseen ja motivoitumiseen. Tarkoituksena on rakentaa omien ydinarvojen ohjaamaa elämää ja auttaa jokaista olemaan se ihminen, joka oikeasti syvällä sydämessään haluaa olla.  Miten sinä haluat kohdella itseäsi, muita ja maailmaa ympärilläsi?  Mistä haluat tulla muistetuksi?

2. Opettaa käsittelemään niitä sisäisiä esteitä, joita kohtaamme elämässä.  Tarkoituksena on oppia mielen taitoja, jotka auttavat kohtaamaan vaikeimmatkin ajatukset, tunteet, muistot, mielihalut, yllykkeet ja kehon tuntemukset niin, etteivät ne ota valtaa itsestä ja elämästä.  Kun kykenee päästämään irti ongelmaa ylläpitävistä ajattelumalleista, minäkäsityksestä tai käyttäytymistavoista, muuttuu koko lähestymistapa niin itseen, muihin kuin elämään ylipäänsä.  Vastoinkäymistenkin keskellä on mahdollista sitoutua siihen, mikä on meille arvokasta sekä arvostaa ja nauttia elämän hyvistä puolista.

Mitä on NLP?

 

NLP eli Neuro Linguistic Programming on karkeasti tiivistettynä oppi siitä, miten ihmiset tietävät sen, mitä tietävät ja toimivat siten kuin toimivat.  NLP:a kutsutaan usein myös tietoisuuden kasvattamisen välineeksi ja ”onnistumisen psykologiaksi”.  Se pyrkii lisäämään ymmärrystä omista ajatus- ja käyttäytymismalleista ja luo uusia, toimivampia tapoja suhtautua itseen, toisiin ja ympäröivään maailmaan.  

NLP:n lähestymistapa ihmiseen on hyvin holistinen. Se perustuu oletukseen, että ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat siten toisiinsa vastavuoroisesti.  Siinä huomioidaan ajatteleva mieli, tiedostamaton mieli, keho ja tunteet siten, että ne voidaan valjastaa palvelemaan kestävän hyvinvoinnin ja hyvän elämän rakentumista.

NLP sisältää kattavan joukon erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan saada aikaan pysyviä muutoksia.  Sen toimivuudesta todistavat miljoonien ihmisten kokemukset ympäri maailmaa.  Nykyään myös neurotieteen alalla tehdyt löydöt tukevat ja selittävät näitä ihmisissä tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia. NLP ei ole vain tietämistä ja menetelmien oppimista vaan ensisijaisesti niiden elämistä todeksi.  Päässämme oleva tieto ei välttämättä muuta mitään. Kuten viulunsoittoakaan ei opita lukemalla tai kuuntelemalla toisten soittoa, myös NLP-taidot (samoin kuin HOT-taidotkin) opitaan tekemällä ja harjoittelemalla niitä käytännössä. 

Vaikka NLP:n tekniikat ovat yksinkertaisia, helposti omaksuttavissa ja joskus nopeastikin vaikuttavia, kyseessä ei ole mikään pika-apu tai temppukokoelma, jonka avulla voi fixata oman tai toisten elämän kuntoon.  NLP Practitioner-koulutus antaa sinulle paljon perustaitoja, joilla voit vaikuttaa tehokkaasti haluttujen muutosten tekemiseen, mutta kuten muidenkin uusien tapojen ja taitojen kanssa, toimii tässäkin periaate: mitä enemmän harjoittelet, sitä taitavammaksi tulet ja mitä vahvemmaksi taitojasi hiot, sitä tehokkaammin pystyt muutoksia tekemään. 

Mikä on HOT NLP Practitioner-koulutus?

 

Tämä NLP Practitioner -koulutus on kansainväliset kriteerit täyttävä täydennyskoulutus, joka sisältää NLP:n (Neuro Linquistic Programming) keskeisimmät mallit ja menetelmät Generative NLP:n viitekehyksessä.  Se on ensimmäinen peruskoulutus NLP-koulutuspolulla ja täyttää Suomen NLP-yhdistyksen vaatimukset sisällön, keston ja kouluttajan osalta.  Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja sen hyödyt ovat sovellettavissa erilaisista opiskelu- ja ammattitaustoista tai ikäluokista tuleville ihmisille. Yhdistettynä Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan koulutus antaa kattavan ymmärryksen ihmismielen toiminnasta ja toimivia käytännön taitoja, joilla voidaan vaikuttaa ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen sekä ohjata elämää haluttuun suuntaan.

Miten koulutus toteutetaan?

 

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena.  Miksi?

Koulutus sisältää teorian lisäksi demonstraatioita ja runsaasti käytännön harjoittelua.   Keskitymme oppimisessa prosessin tarkkaan havainnointiin ja mallittamiseen ja silloin on tärkeää, että voi tehdä hyvin yksityiskohtaisiakin havaintoja esim. erilaisista kehon reaktioista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.  Tulet myös muistamaan oppimasi, kun harjoittelet taitoja ja tekniikoita välittömästi paikan päällä. Näet, kuulet ja tunnet positiiviset muutokset itsessäsi ja muissa ja huomaat, miten toiset reagoivat näihin muutoksiin.

Olennainen osa koulutusta on omakohtaisten kokeilujen ja kokemusten kautta oppiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  Vaikka koulutuksen aikana voit halutessasi käsitellä hyvin henkilökohtaisiakin aiheita, ryhmään ja kahdenkeskiseen työskentelyyn voit jakaa aina vain sen, mikä tuntuu itsestä sopivalta ja tarpeelliselta. 

Yksi tärkeä osa tätä koulutusta on opiskelijoista muodostuva yhteisö ja toisen arvostava kohtaaminen.  Tutustuminen, luottamus ja ryhmäytyminen tapahtuvat niissä hetkissä, jolloin olemme läsnä toisillemme.  Tämä tapahtuu paitsi oppimisen äärellä myös taukojen aikana ja vapaissa hetkissä.  Ryhmän tuki, jakaminen ja oppiminen toinen toisiltamme on äärimmäisen arvokasta. Ryhmät jäävätkin usein elämään vielä koulutuksen jälkeen ystävyys-, vertaistuki- ja harjoitteluryhminä.

Koulutus jakaantuu kahdeksaan viikonloppuun, jotka toteutetaan n. kuukauden välein. Tämä mahdollistaa joustavan ja riittävän syvän oppimisprosessin.  Koulutuksessa ei ole kirjallisia välitehtäviä tai tenttejä vaan oppiminen tapahtuu kokeillen ja harjoitellen opittuja tekniikoita omassa arjessa opiskelujaksojen välillä.  Tämä on yksi syy siihen, että koulutus koetaan usein hyvin voimaannuttavana.

Kouluttajana pyrin näkemään ja kuulemaan toiveesi ja tarpeesi sekä tukemaan sinua niiden tavoittelemisessa.  Tavoitteenani on, että koulutus auttaa sinua kehittymään ihmisenä ja saat työkaluja, joista on todellista hyötyä niin työssäsi kuin henkilökohtaisessa elämässäsi.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan tälle matkalle!

NLP Trainer-koulutustaan suorittaville avustaville kouluttajille on tässä koulutuksessa avoinna kaksi paikkaa, joista toinen on vielä vapaana!  

 

AIKA:


1. jakso:        7. – 8. 9.  2024 (la-su)
2. jakso: 5. – 6.10. (la-su)
3. jakso: 26. – 27.10. (la-su)
4. jakso:     30.11. – 1.12.  (la-su)
5. jakso:    11. – 12.1.   2025 (la-su)
6. jakso:   8. – 9. 2. (la-su)

7. jakso:

8. jakso:

  8. – 9. 3. 

  5. – 6. 4.

(la-su)

(la-su)


+ yksi vapaaehtoinen  ”Mitä kuuluu”-päivä koulutuksen jälkeen

Koulutuspäivän kesto on klo 9.15 – 16.30

PAIKKA:


HUOM! KOULUTUSPAIKKA VOI MUUTTUA JOKO KOKONAAN TAI OSITTAIN VAASAAN!
 

Villa Verso, Sirppitie 15, Isokyrö, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Seinäjoen ja Vaasan puolivälissä (valtatie 18 varrella, juna-asema 11 km, lentokenttä 37 km).

Koulutustilana toimii aikaisempi kotitalomme, jossa on tilaa ja rauha opiskella kodinomaisessa ympäristössä.  Tässä nykyisessä Villa Versossa on mahdollista myös yöpyä edullisesti koulutusviikonloppujen aikana.  Majoituspaikkoja on 7 hengelle ja ne täytetään varausjärjestyksessä.  Ympäristöstä löytyy kävely- ja pyöräilyreittejä, metsäpolkuja ja historiallisia muistomerkkejä. Lyhyen kävelymatkan päässä on myös kansainvälisiä palkintoja voittanut tislaamo ja suosittu matkailukohde Kyrö Distillery Company, jossa voit vierailla, tehdä ostoksia tai varata sopimuksen mukaan esim. yhteisen lounaan tai illallisen. Lisätietoja: https://kyrodistillery.fi/

KOHDERYHMÄ:

 

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä itsestään, toisista ja ympäröivästä maailmasta ja haluavat saada aikaan positiivisia muutoksia ammatillisesti tai henkilökohtaisessa elämässään ja/tai vaikuttaa myönteisesti toisten kasvuun ja kehittymiseen.  NLP-koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi mm. opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, terapeuteille, valmentajille ja esihenkilöille.  Siitä on hyötyä myös mm. asiakaspalvelutehtävissä, liike-elämässä, työyhteisöjen kehittämisessä ja johtamisessa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

 

1. Antaa keskeiset tiedot ja taidot HOT:sta ja NLP:sta.

2.  Viedä osallistujat koulutuksen aikana kokemuksellisesti HOT:n kuuden keskeisen hyvinvoinnin taustalla olevan joustavan mielen ydinprosessin läpi yhdistäen niihin monipuolisesti NLP:n malleja ja perustekniikoita.

3.  Antaa omakohtainen kokemus käytännön työkaluista, joita voi alkaa välittömästi soveltaa niin itseensä kuin esimerkiksi läheisten tai asiakkaiden kanssa.

4.  Luoda koulutukselle luottamuksellinen ja salliva ilmapiiri, jossa oppimista tapahtuu monin eri tavoin ja jossa on tilaa myös ilolle ja levollisuudelle.

5. Jättää osallistujat innostuneiksi ja sytyttää halu harjoitella taitoja sekä oppia lisää. 

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT:

1. Läsnäolon ja tietoisuuden taidot

 • Kytkeytyminen kokonaisvaltaisesti tähän hetkeen ja kokemukseen.  Opettelet luomaan oman hyvän sisäisen tilan, kosketuksen nykyhetkeen ja säätelemään omaa tarkkaavaisuuttasi sen mukaan, mikä on tilanteen kannalta hyödyllistä.
 • Rentoutumisen perustaidot
 • Stressin hallinta
 • Kokemuksen rakenne ja sen tutkiminen
 • Aistikokemusten säätely
 

2. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 

 • Tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen 
 • Tunne-esteiden käsittely
 • Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksyminen ja huomioiminen
 • Vuorovaikutustaidot: toisen kohtaaminen ja hyvän kontaktin luominen
 • Kehonkieli ja muu sanaton viestintä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 

3.  Ajattelutaidot

 • Ajatusten havainnointi ja niiden vaikutusvallan muuttaminen
 • Hyödylliset ja hyödyttömät ajatukset
 • Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen
 • Kieli muutoksen välineenä
 

4. Minuus ja myötätunnon taidot

 • Sanallinen minä ja tarkkailijaminä
 • Minäkäsitys ja sisäinen puhe
 • Uskomukset ja haitallisten uskomusten muuttaminen
 • Omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen
 • Näkökulman vaihtamisen taito
 • Omat rajat
 • Itsensä hyväksyminen ja myötätunto
 
5. Arvot

 • Omien arvojen kirkastaminen
 • Sisäisten ristiriitojen ratkaiseminen
 • Arvojen mukaisten tavoitteiden asettelu
 
6. Kohti hyvää elämää

 • Sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan
 • Esteiden ja ongelmien käsittely
 • Eväitä oikeassa suunnassa pysymiseen
 

HOT NLP Practitioner -koulutus kestää 16 päivää (8 viikonloppua) + sisältää lisäksi yhden vapaaehtoisen ”Mitä kuuluu” -päivän, jonka ajankohdasta sovitaan koulutuksen aikana. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa 14/16 koulutuspäivästä (poissaoloja max. 2 päivää). Mahdollisia poissaoloja voi korvata tarvittaessa maksutta toisessa koulutuksessa. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa todistuksen ja oikeuden käyttää NLP Practitioner –nimikettä.  Tämän jälkeen hän voi halutessaan hakeutua NLP Master Practitioner-koulutukseen.

Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä: max. 12 henkilöä.  Varmista oma koulutuspaikkasi ajoissa! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.8.2024

KOULUTTAJA:

 

Sari Markkula

NLP Trainer (+NLP Trainer Extra- kouluttajakoulutus), NLP Coach, KM luokanopettaja/erityisopettaja, Kognitiivinen lyhytterapeutti, ACT/Acceptance and Commitment Therapy Completions (Hyväksymis- ja omistautumisterapian täydennyskoulutuksia), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Läsnäoleva kasvattaja

HINTA:

1500 € + alv 24 %  (1860 €)

 

Hinta sisältää opetuksen, laajan koulutusmateriaalin harjoituksineen, todistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvin koulutuspäivinä.      

                                         EARLY BIRD -hinta voimassa 7.6. 2024 saakka!

 

Saat koulutuksen hinnasta 300 € alennuksen, kun varaat paikkasi maksamalla ilmoittautumismaksun viimeistään 7.6.2024  

Koulutuksen hinnaksi jää silloin  1233,90 € + alv 24 % (1530 €)

ILMOITTAUTUMINEN JA KOULUTUSMAKSU: 


Voit ilmoittautua koulutukseen sähköpostitse: info@mindmoments.fi tai puhelimitse: 045-343 3833 (laitathan viestin, jos en pääse heti vastaamaan)

Varmistat paikkasi koulutuksessa maksamalla 250 € (sis. alv. 24 %) ilmoittautumismaksun.  Maksutiedot lähetetään sinulle sähköpostiin ilmoittautumisesi jälkeen.  Ilmoittautumismaksu vähennetään koulutuksen loppusummasta.  

Loppumaksu koulutuksesta maksetaan kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua (23.8.2024 mennessä) tai osamaksusopimuksen mukaan.

Osamaksu:

Koulutuksen loppusumman voi halutessaan maksaa kolmessa erässä ilman lisäkuluja.  Maksukuukaudet ovat tällöin ilmoittautumismaksun jälkeen syys-,  loka- ja marraskuu.  Koulutuksen voi maksaa halutessaan myös kuukausierissä.  Kysy kuukausimaksuvaihtoehdosta tarkemmin kouluttajalta.

Peruutusehdot:

 

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta 15.8. 2024 saakka.  Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, koulutushinnasta peritään 50 %.  Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomista paikoista peritään koulutusmaksu kokonaisuudessaan.  Peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@mindmoments.fi tai puhelimitse 045-343 3833.

Poikkeuksena on erityisen painavat syyt peruutukselle esim.  oma tai läheisen vakava sairastuminen (lääkärintodistus).  Tällöin koulutussumma palautetaan kokonaisuudessaan takaisin.  Koulutussumma palautetaan kokonaan takaisin myös silloin, jos esimerkiksi yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutus joudutaan perumaan.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

 

Sari Markkula

www.mindmoments.fi
info@mindmoments.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.