NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

Seuraava NLP-Practitioner koulutus käynnistyy syyskuussa 2023! Päivämäärät tarkentuvat ja ilmoittautuminen aukeaa pian!  

 

Haluatko kehittää itseäsi ja vähentää tarpeetonta henkistä kuormitusta?  Toivotko osaavasi toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa?  Etsitkö uutta suuntaa ammatillisesti tai henkilökohtaisessa elämässäsi?  Mietitkö, miten voit muuttaa omaa toimintaasi ja saavuttaa haluttuja tavoitteita?  Haluatko rakentaa elämästä sellaista, mikä vastaa paremmin omia perimmäisiä arvojasi ja toiveitasi?

Syvällä sisimmässämme meillä kaikilla on toive voida hyvin ja elää merkityksellistä elämää.  Joskus kokemamme asiat ovat kuitenkin voineet muovata mielemme toimintaa niin, että se toimii -usein tiedostamattamme – joiltakin osin itseämme vastaan. Silloin saatamme reagoida tai käyttäytyä toisin kuin pohjimmiltaan haluaisimme tai teemme valintoja, jotka etäännyttävät meitä niistä asioista, joita aidosti toivoisimme elämäämme.  Emme voi aina vaikuttaa kokemuksiimme, mutta meidän on mahdollista lisätä tietoisuutta omasta ajattelustamme, tunteistamme ja käyttäytymisestämme ja oppia taitoja, jotka auttavat meitä rakentamaan hyvää ja omannäköistä elämää olosuhteista riippumatta.

NLP:a eli neurolingvistista ohjelmointia voidaan kutsua onnistumisen psykologiaksi ja tietoisuuden kasvattamisen välineeksi.  Se on kiinnostusta ja tutkimusta siitä, mitä ihmisessä tapahtuu silloin, kun hän oppii, toimii ja voi hyvin. NLP on saanut alkunsa terapian tuloksellisuustutkimuksista ja huipputaitojen mallittamisesta.  On syntynyt mittava kokonaisuus teorioita, malleja ja menetelmiä, joiden on todettu olevan tehokkaita ihmisen psykologisten prosessien ja käyttäytymisen myönteisissä muutoksissa.  NLP on jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä ala ja ns. uuden sukupolven NLP:ssa mallien ja menetelmien lisäksi pidetään tärkeänä läsnäolon, oman sisäisen yhteyden (C.O.A.C.H.-tilan) ja ihmisten välisen turvallisen tunneilmaston merkitystä muutosprosesseissa. Siinä yhdistyvät niin keho ja mieli kuin järki ja tunteetkin tavalla, joka palvelee kestävän hyvinvoinnin ja hyvän elämän rakentumista.

NLP-Practitioner –koulutuksessa tutkitaan hyvinvoinnin vahvistamista useista eri näkökulmista. Pääset kokeilemaan ja harjoittelemaan hyödyllisiksi koettuja ajattelu- ja käyttäytymismalleja sekä vahvistamaan syvempää yhteyttä itseesi ja toisiin.  Koulutus antaa mahdollisuuden pysähtyä niiden asioiden äärelle, jotka koet itsellesi oikeiksi ja tärkeiksi ja jotka lisäävät elämääsi mielekästä sisältöä ja merkitystä.  Saat rohkeutta toteuttaa sellaisia positiivisia muutoksia, joita elämääsi toivot.  Opit tehostamaan omien voimavarojesi käyttöä ja päästämään irti kahlitsevista ajattelu- ja toimintamalleista. Yksi tärkeä osa koulutusta on kehittää läsnäolo- ja tietoisuustaitoja ja kykyä säädellä tunnetilojaan kiireisen arjen keskellä.  Hyödynnämme ihmiselle ominaista kehon ja mielen jatkuvaa vuorovaikutusta ja autamme kehoa hoitamaan mieltämme ja mielen kehoamme.

Meillä kaikilla on tarve tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi aitona itsenämme.  Meillä on tarve kuulua johonkin, olla tarpeellinen ja toteuttaa itsellemme merkityksellisiä asioita.  Kouluttajana pyrin siihen, että koulutus vastaa omalta osaltaan näihin tarpeisiin ja tukee sinua haluamissasi muutosprosesseissa.  Olet tärkeä, elämäsi on ainutkertainen ja täynnä mahdollisuuksia!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tälle matkalle!

NLP-Practitioner –koulutus on kattava ajattelu- ja vuorovaikutustaitojen kokonaisuus ja ensimmäinen peruskoulutus NLP-polulla.

NLP Trainer-koulutustaan suorittavien avustavien kouluttajien paikkoja on avoinna tässä koulutuksessa kaksi!

AIKA:

1. jakso: 16.-18.9. (pe-su)
2. jakso: 8.-9.10. (la-su)
3. jakso: 29.-30.10. (la-su)
4. jakso: 19.-20.11. (la-su)
5. jakso: 10.-11.12. (la-su)
6. jakso: 14.-15.1.2023 (la-su)
7. jakso: 10.-12.2. (pe-su)

+ yksi vapaaehtoinen  ”Mitä kuuluu”-päivä koulutuksen jälkeen

Koulutuspäivän kesto on klo 9.15 – 16.30

PAIKKA:

Villa Verso, Sirppitie 15, Isokyrö, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Seinäjoen ja Vaasan puolivälissä (valtatie 18 varrella, juna-asema 11 km, lentokenttä 37 km).

Koulutustila on aikaisemmin kotinamme toiminut tunnelmallinen ja tilava talo. Siellä on paljon tiloja, joissa on rauhallista tehdä harjoituksia.  Villa Versossa on mahdollista myös yöpyä koulutusviikonloppujen aikana.  Majoituspaikkoja on 7 hengelle ja ne täytetään varausjärjestyksessä.  Tilasta näet kuvia täällä kotisivuillani.

KOHDERYHMÄ:

NLP Practitioner  –koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja ja osaamistaan ihmisten parissa toimimisessa.  Se sopii myös kaikille. jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja hyvinvointia elämässään.  NLP-koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi mm. opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, terapeuteille, valmentajille ja esihenkilöille.  Siitä on hyötyä myös mm. asiakaspalvelutehtävissä, liike-elämässä, työyhteisöjen kehittämisessä ja johtamisessa.

TAVOITE:

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolisia välineitä, joilla voi kehittää ajattelua, toimintaa ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä.  Tavoitteena on rakentaa entistä syvempi yhteys itseen, harjoitella mielen joustavuutta ja vahvistaa omaa jaksamista ja hyvinvointia myönteisillä menetelmillä.  Itsestä sisältä lähtevä muutos saa usein aikaan toivottuja muutoksia myös ihmissuhteissa ja ympäristössä.

SISÄLTÖ:

Koulutus sisältää teoriaa, demonstraatioita ja runsaasti harjoituksia toimivista ajattelu- ja vuorovaikutusmalleista.  Oppiminen tapahtuu luottamuksellisessa ja sallivassa ilmapiirissä keskustellen ja reflektoiden.  Olennainen osa koulutusta on NLP-tekniikoiden harjoittelu käytännössä ja oman kokemuksen kautta.  Koulutuksen sisältö rakentuu jokaisen omista toiveista ja tarpeista käsin ja yhteiseen prosessiin, ryhmiin ja kahdenkeskiseen työskentelyyn voit jakaa vain sen, mikä kulloinkin tuntuu itsestä sopivalta ja tarpeelliselta.  Koulutuspäivään sisältyy myös aikaa omalle syventymiselle ja rauhoittumiselle ohjattujen rentoutushetkien kautta.  Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pysähtymiselle ja oman mielen tarkastelulle kiireisen arjen keskellä mm. tietoisuustaitoharjoitusten avulla.

 

Keskeiset sisältöalueet:

 

1. Oma hyvinvointi ja jaksaminen

 • Koko koulutusprosessin perusta ja koko matkan läpi kulkeva teema on oman hyvän sisäisen tilan ( C.O.A.C.H. –tilan) harjoitteleminen ja vahvistaminen.  COACH-tilan kautta opitaan luomaan yhteys itseen, omiin toiveisiin ja tuomaan tiedostamattomatkin voimavarat käyttöön. Opimme olemaan paremmin läsnä tässä hetkessä, tarkkailemaan omaa sisäistä tilaamme ja suhtautumaan itseemme myötätuntoisemmin.
 • Omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Myönteisten tunteiden lisääminen ja aktivointi
 • Omien arvojen tunnistaminen ja kirkastaminen
 • Voimavara- ja resurssitilojen avaaminen ja hyödyntäminen
 • Tunteiden havainnointi ja säätely
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen
 • Joustava ajattelu
 • Stressinsäätely
 • Vaikeiden kokemusten käsitteleminen
 • Kehon hyvinvointi

 

2. Vuorovaikutustaidot

 • Hyvän kontaktin luominen
 • Toisen kohtaaminen ja läsnäolo
 • Kehonkieli ja muu sanaton viestintä
 • Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja huomioiminen
 • Palautteen antaminen
 • Kielen merkitys vuorovaikutustilanteissa ja muutosprosessissa
 • Ongelmanratkaisutaidot

 

3.  Muutosprosessin johtaminen

 • Tehokas tavoitteen asettaminen
 • Motivoituminen
 • Muutosprosessin hallitseminen ja tukeminen
 • Vaikeiden tilanteiden työstäminen
 • Aikajännetyöskentely

 

4. Oppiminen

 • Hyvän oppimisen aktivoiminen
 • Erilaiset oppimistyylit ja niiden hyödyntäminen
 • Oppimisen vaiheet
 • Oppimisen esteiden ja ongelmakohtien käsittely

 

Koulutukseen sisältyy laaja koulutusmateriaali harjoituksineen.

16 ( +1 )päivän NLP Practitioner pohjautuu kansainväliset kriteerit täyttäviin pitkiin koulutuksiin ja se täyttää Suomen NLP-yhdistyksen  vaatimukset sisällön, keston ja kouluttajan osalta.  Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa 14/16 koulutuspäivästä. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa todistuksen ja oikeuden käyttää NLP Practitioner –nimikettä  ja voi halutessaan hakeutua NLP Master Practitioner-koulutukseen.

Huom! Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä 16 henkilöä.  Varmista oma koulutuspaikkasi ajoissa! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.8.2022

KOULUTTAJAT:

Koulutuksen pääkouluttajana toimii:

Sari Markkula

NLP Trainer, NLP Coach, KM luokanopettaja/erityisopettaja, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Kognitiivinen lyhytterapeutti (valm. 2022)

Vierailevana kouluttajana yhden viikonlopun ajan toimii sympaattinen, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin arvostettu NLP:n ammattilainen:

Reetta Vanhanen

NLP Master Trainer & Coach/Advanced Practitioner of Generative Coaching, Skeematerapeutti

Reetalla on 20 vuoden kokemus NLP:stä sekä Suomessa että ulkomailla.   Hän on syventänyt omaa osaamistaan kouluttamalla itseään koko ajan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti.  Kokemusta on jo yli 60 omasta pitkästä NLP-koulutuksesta tuhansien oppilaiden kanssa, mikä omalta osaltaan tekee hänestä alansa huippuosaajan.

Olen saanut omat viimeisimmät koulutukseni kasvaa sekä ihmisenä että kehittyä kouluttajaksi Reetan ohjauksessa.  Pyrin jakamaan eteenpäin häneltä oppimiani uusimman sukupolven NLP- ajatuksia, -tekniikoita ja -malleja Next Generation ja  Generative NLP:n viitekehyksessä (Generative =uutta luova, uutta tuottava) unohtamatta kuitenkaan NLP:n perustekniikoita ja –malleja, jotka toimivat edelleen hyvin.

Reetan terveiset:

Sari on läsnäoleva, lempeä ja varma NLP-kouluttaja roolissaan.  On ollut ilo katsoa ja tukea Sarin kasvua myös NLP-kouluttajaksi.  Hän on monien taitojen nainen, joka on sisäistänyt NLP:n sieluun ja sydämeen.  Näen hänessä kouluttajan, joka toimii kuten opettaa.  Sari on suostunut harjoittelemaan ja taas harjoittelemaan, mikä näkyy hänen taidoissaan kouluttaa ja ohjata niin yksilöä kuin ryhmiäkin.  Hänellä on ihmisyyttä arvostava, dialoginen ja coachaava ote.  Arvostan Saria niin ihmisenä kuin kollegana ja on ilo olla mukana vierailevana kouluttajana hänen Practitioner-koulutuksessaan.

HINTA:

1.290 € + alv 24 %  (1599,60 €)

Hinta sisältää opetuksen, laajan koulutusmateriaalin harjoituksineen, todistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautumis-ja koulutusmaksu: 

Varmistat paikkasi koulutuksessa maksamalla 250 € (sis. alv. 24 %) ilmoittautumismaksun.  Maksutiedot lähetetään sähköpostiin ilmoittautumisen jälkeen.

Loppumaksu koulutuksesta maksetaan viimeistään kuukausi ennen koulutuksen alkua 15.8.2022 tai osamaksusopimuksen mukaan.

Osamaksu

Koulutuksen loppusumman voi halutessaan maksaa kolmessa erässä ilman lisäkuluja.  Maksukuukaudet ovat tällöin elo-, loka- ja joulukuu ja maksuerät 362,80 €+ alv 24 % (449,90€).  Muista osamaksutavoista voidaan tarvittaessa neuvotella kouluttajan kanssa.

Peruutusehdot:

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta kuukautta ennen koulutuksen alkua 15.8. saakka.  Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, koulutushinnasta peritään 50 %.  Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomista paikoista peritään koulutusmaksu kokonaisuudessaan.  Peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@mindmoments.fi tai puhelimitse 045-343 3833.

Poikkeuksena on erityisen painavat syyt peruutukselle esim.  oma tai läheisen vakava sairastuminen (lääkärintodistus).  Tällöin koulutussumma palautetaan kokonaisuudessaan takaisin.  Koulutussumma palautetaan kokonaan takaisin myös silloin, jos yleisen koronatilanteen/kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutus joudutaan perumaan.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Sari Markkula

www.mindmoments.fi
info@mindmoments.fi
045- 343 3833

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.