NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

NLP Practitioner –koulutus 16 + 1 pv

Seuraava NLP-Practitioner -koulutus käynnistyy lokakuussa 2023!   

 

Haluatko kehittää itseäsi?  Haluatko ymmärtää itseäsi ja toisia paremmin?  Etsitkö kehittämismahdollisuuksia tai uutta suuntaa ammatillisesti tai henkilökohtaisessa elämässäsi?  Toivotko voivasi rakentaa rikasta ja merkityksellistä elämää?

Syvällä sisimmässämme meillä kaikilla on toive elää hyvää elämää.  Haluamme tulla kohdatuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi aitona itsenämme, toteuttaa elämässä itsellemme merkityksellisiä asioita ja kokea olevamme hyödyksi toisille.  Aina elämä ei kuitenkaan mene siten kuin haluaisimme. Toiveemme jäävät toteutumatta ja saatamme ajatella, reagoida tai käyttäytyä toisin kuin pohjimmiltaan haluaisimme.  Joskus suurin este sille on oma mielemme. Emme voi aina vaikuttaa siihen, mitä elämässämme tapahtuu, mutta meidän on mahdollista vaikuttaa omaan olotilaamme ja ratkaisuihimme tulemalla tietoiseksi siitä, millaista ajattelua ja tunteita meissä herää ja millaisia reaktioita ja käyttäytymistä ne saavat meissä aikaan.

NLP-Practitioner –koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat lisätä ymmärrystä itsestäsi, toisista ja maailmasta ympärilläsi sekä oppia vaikuttamaan käyttäytymiseesi ja mielesi joustavuuteen tehokkaasti. Olipa keskiössäsi sitten ihmissuhteet, oma hyvinvointi tai työ/opiskelu, tavoitteena on antaa konkreettisia taitoja ohjata omaa elämääsi haluamaasi suuntaan ja kasvattaa hyvää.  Koulutuksen käytyäsi olet paremmin tietoinen ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteydestä sekä niiden merkityksestä ihmissuhteisiin ja elämänlaatuun.  Saat välineitä omien vahvuuksiesi ja voimavarojesi aktivoimiseen ja toisaalta niiden asioiden muuttamiseen, jotka kenties kaventavat elämääsi. Opit ohjaamaan itseäsi paremmin, lisäämään omiin arvoihin pohjautuvaa käyttäytymistä ja luomaan yhä syvemmän yhteyden itseesi ja sitä kautta myös toisiin.

NLP (Neuro-Linguistic-Programming)  on tutkimusta niistä ajattelumalleista, toimintatavoista ja sisäisistä prosesseista, jotka johtavat onnistuneeseen suoritukseen ja elämäntyytyväisyyteen. Sitä kutsutaankin usein tietoisuuden kasvattamisen välineeksi ja onnistumisen psykologiaksi.  NLP sai alkunsa terapian tuloksellisuustutkimuksista ja huipputaitojen mallittamisesta, kun ryhdyttiin systemaattisesti mallittamaan ihmisenä olemisen parhaita hyveitä ja opettamaan niitä kaikille kiinnostuneille. Näillä todettiin olevan merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja ne osoittautuivat tehokkaiksi välineiksi psykologisten prosessien ja käyttäytymisen myönteisissä muutoksissa.  Lisäksi sen ytimessä on myönteinen ja ratkaisukeskeinen ajattelu, josta onkin muodostunut monelle NLP-koulutuksia käyneelle vakiintunut asenne hahmottaa maailmaa.

NLP on jatkuvasti kehittyvä ja täydentyvä ala ja ns. uuden sukupolven NLP:ssä (Generative NLP) erilaisten mallien ja menetelmien rinnalle on noussut mm. läsnäolotaitojen, oman hyvän sisäisen tilan ja ihmisten välisen turvallisen tunneilmaston merkityksellisyys. Siinä yhdistyvät niin keho ja mieli kuin järki ja tunteetkin tavalla, joka palvelee kestävän hyvinvoinnin ja hyvän elämän rakentumista.  Synnyttämällä kokonaan uudenlaista ajattelua, olemista ja osaamista, se avaa entistä syvemmällä tasolla mahdollisuuksia oppimiseen, kehittymiseen ja myönteisiin muutoksiin.

Tämä NLP-Practitioner –koulutus sisältää NLP:n keskeisimmät mallit ja työkalut Generative NLP:n viitekehyksessä ja on ensimmäinen peruskoulutus NLP-koulutuspolulla.  Hyödynnän koulutuksessa myös vahvasti toisen ”lempilapseni” ACT:n eli Acceptance and Commitment Therapyn (suom. Hyväksymis- ja omistautumisterapia) oppeja.  Kouluttajana pyrin näkemään ja kuulemaan toiveesi ja tarpeesi ja tukemaan sinua siinä, millaista elämää haluat luoda.  Tavoitteenani on, että koulutus auttaa sinua kehittymään, voimaantumaan ja saat työkaluja, joista on todellista hyötyä niin työssäsi kuin henkilökohtaisessa elämässäsi.  Olet tärkeä, elämäsi on ainutkertainen ja täynnä mahdollisuuksia!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tälle matkalle!

 

NLP Trainer-koulutustaan suorittaville avustaville kouluttajille on tässä koulutuksessa avoinna kaksi paikkaa!

AIKA:

1. jakso: 27. – 29.10. (pe-su)
2. jakso: 18. – 19.11. (la-su)
3. jakso:   9. – 10.12. (la-su)
4. jakso: 20. – 21.1. 2024 (la-su)
5. jakso: 17. – 18.2.  (la-su)
6. jakso:   9. – 10.3. (la-su)
7. jakso:   5. – 7.4.  (pe-su)

+ yksi vapaaehtoinen  ”Mitä kuuluu”-päivä koulutuksen jälkeen

Koulutuspäivän kesto on klo 9.15 – 16.30

PAIKKA:

Villa Verso, Sirppitie 15, Isokyrö, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Seinäjoen ja Vaasan puolivälissä (valtatie 18 varrella, juna-asema 11 km, lentokenttä 37 km).

Koulutustila on aikaisemmin kotinamme toiminut tunnelmallinen ja tilava talo. Siellä on paljon tiloja, joissa on rauhallista tehdä harjoituksia. 

Idyllisessä Villa Versossa on mahdollista myös yöpyä edullisesti koulutusviikonloppujen aikana.  Majoituspaikkoja on 7 hengelle ja ne täytetään varausjärjestyksessä.  Tilasta löydät kuvia täältä kotisivuiltani.

KOHDERYHMÄ:

NLP Practitioner  –koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja ja osaamistaan ihmisten parissa toimimisessa.  Se sopii myös kaikille. jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja hyvinvointia elämässään.  NLP-koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi mm. opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, terapeuteille, valmentajille ja esihenkilöille.  Siitä on hyötyä myös mm. asiakaspalvelutehtävissä, liike-elämässä, työyhteisöjen kehittämisessä ja johtamisessa.

TAVOITE:

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolisia välineitä, joilla voi kehittää ajattelua, toimintaa ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä.  Tavoitteena on rakentaa entistä syvempi yhteys itseen, harjoitella mielen joustavuutta ja vahvistaa omaa jaksamista ja hyvinvointia. Itsestä sisältä lähtevä muutos saa usein aikaan toivottuja muutoksia myös ihmissuhteissa ja ympäristössä.

SISÄLTÖ:

Koulutus sisältää teoriaa, demonstraatioita ja runsaasti harjoituksia, jotka lisäävät hyödyllistä ajattelua ja käyttäytymistä.  Oppimista tapahtuu monin eri tavoin luottamuksellisessa ja sallivassa ilmapiirissä keskustellen ja reflektoiden.  Olennainen osa koulutusta on NLP-tekniikoiden harjoittelu käytännössä oman kokemuksen kautta.  Koulutuksen sisältö rakentuu jokaisen omista toiveista ja tarpeista käsin ja yhteiseen prosessiin, ryhmiin ja kahdenkeskiseen työskentelyyn voit jakaa vain sen, mikä kulloinkin tuntuu itsestä sopivalta ja tarpeelliselta.  Koulutuspäivään sisältyy myös aikaa syventymiselle ja rauhoittumiselle ohjattujen rentoutushetkien avulla.  Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pysähtymiselle ja läsnäololle tässä hetkessä.

 

Keskeiset sisältöalueet:

 

1. Oma hyvinvointi ja jaksaminen

 • Koko koulutusprosessin perusta ja koko matkan läpi kulkeva teema on oman hyvän sisäisen tilan ( C.O.A.C.H. –tilan) harjoitteleminen ja vahvistaminen.  COACH-tilan avulla opitaan luomaan yhteys itseen, omiin toiveisiin, tarpeisiin ja resursseihin sekä tuomaan itsestä paras potentiaali esiin.
 • Omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Omien arvojen tunnistaminen ja kirkastaminen
 • Voimavara- ja resurssitilojen avaaminen ja hyödyntäminen
 • Tunteiden havainnointi ja säätely
 • Läsnäolo- ja tietoisuustaidot
 • Itsemyötätunto
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen
 • Joustava ajattelu
 • Stressinsäätely
 • Vaikeiden kokemusten käsitteleminen
 • Kehon hyvinvointi

 

2. Vuorovaikutustaidot

 • Hyvän kontaktin luominen
 • Toisen kohtaaminen ja läsnäolo
 • Kehonkieli ja muu sanaton viestintä
 • Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja huomioiminen
 • Palautteen antaminen
 • Kielen merkitys vuorovaikutustilanteissa ja muutosprosessissa
 • Ongelmanratkaisutaidot

 

3.  Muutosprosessin johtaminen

 • Arvopohjaiset ja tarkasti määritellyt tavoitteet
 • Motivoituminen ja toiminnan suunnittelu
 • Muutosprosessin hallitseminen ja tukeminen
 • Vaikeiden tilanteiden työstäminen
 • Aikajännetyöskentely

 

4. Oppiminen

 • Hyvän oppimisen aktivoiminen
 • Erilaiset oppimistyylit ja niiden hyödyntäminen
 • Oppimisen vaiheet
 • Oppimisen esteiden ja ongelmakohtien käsittely

 

Koulutukseen sisältyy laaja koulutusmateriaali harjoituksineen.

16 ( +1 )päivän NLP Practitioner pohjautuu kansainväliset kriteerit täyttäviin pitkiin koulutuksiin ja se täyttää Suomen NLP-yhdistyksen  vaatimukset sisällön, keston ja kouluttajan osalta.  Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa 14/16 koulutuspäivästä (poissaoloja max. 2 päivää). Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa todistuksen ja oikeuden käyttää NLP Practitioner –nimikettä.  Tämän jälkeen hän voi halutessaan hakeutua NLP Master Practitioner-koulutukseen.

Huom! Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä: 12 henkilöä.  Varmista oma koulutuspaikkasi ajoissa! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.10.2023

KOULUTTAJAT:

Koulutuksen pääkouluttajana toimii:

Sari Markkula

NLP Trainer, NLP Coach, KM luokanopettaja/erityisopettaja, Kognitiivinen lyhytterapeutti, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

Vierailevana kouluttajana yhden viikonlopun ajan toimii sympaattinen, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin arvostettu NLP:n ammattilainen:

Reetta Vanhanen

NLP Master Trainer & Coach/Advanced Practitioner of Generative Coaching, Skeematerapeutti, Ratkaisukeskeinen terapeutti

Reetalla on 20 vuoden kokemus NLP:stä sekä Suomessa että ulkomailla.   Hän on syventänyt omaa osaamistaan kouluttamalla itseään koko ajan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti.  Kokemusta on jo yli 60 omasta pitkästä NLP-koulutuksesta tuhansien oppilaiden kanssa, mikä omalta osaltaan tekee hänestä alansa huippuosaajan.

Olen käynyt viimeisimmät NLP-koulutukseni sekä opiskellut kouluttajaksi Reetan ohjauksessa.  Pyrin jakamaan eteenpäin häneltä oppimiani uusimman sukupolven NLP- ajatuksia, -tekniikoita ja -malleja Next Generation ja  Generative NLP:n viitekehyksessä (Generative =uutta luova, uutta tuottava) unohtamatta kuitenkaan NLP:n perustekniikoita ja –malleja, jotka toimivat edelleen hyvin.

Reetan terveiset:

”Sari on läsnäoleva, lempeä ja varma NLP-kouluttaja roolissaan.  On ollut ilo katsoa ja tukea Sarin kasvua myös NLP-kouluttajaksi.  Hän on monien taitojen nainen, joka on sisäistänyt NLP:n sieluun ja sydämeen.  Näen hänessä kouluttajan, joka toimii kuten opettaa.  Sari on suostunut harjoittelemaan ja taas harjoittelemaan, mikä näkyy hänen taidoissaan kouluttaa ja ohjata niin yksilöä kuin ryhmiäkin.  Hänellä on ihmisyyttä arvostava, dialoginen ja coachaava ote.  Arvostan Saria niin ihmisenä kuin kollegana ja on ilo olla mukana vierailevana kouluttajana hänen Practitioner-koulutuksessaan.”

HINTA:

1.290 € + alv 24 %  (1599,60 €)


Hinta sisältää opetuksen, laajan koulutusmateriaalin harjoituksineen, todistuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvin.

 

EARLY BIRD -hinta 31.8. 2023 saakka!

Koulutuksen hinnasta saa 200 € alennuksen, kun varaat paikkasi maksamalla ilmoittautumismaksun viimeistään 31.8.  Koulutuksen hinta on tällöin 1128,70 € + alv 24 % (1399,60 €).

 

Ilmoittautumis- ja koulutusmaksu: 

Varmistat paikkasi koulutuksessa maksamalla 200 € (sis. alv. 24 %) ilmoittautumismaksun.  Maksutiedot lähetetään sähköpostiin ilmoittautumisen jälkeen.

Loppumaksu koulutuksesta maksetaan viimeistään n. kuukausi ennen koulutuksen alkua 30.9.2023 tai osamaksusopimuksen mukaan.

Osamaksu:

Koulutuksen loppusumman voi halutessaan maksaa kolmessa erässä ilman lisäkuluja.  Maksukuukaudet ovat tällöin ilmoittautumismaksun jälkeen loka- ja marras- ja joulukuu.  Myös maksu pienemmissä kuukausierissä on tarvittaessa mahdollinen.  Kysy kuukausimaksusta tarkemmin kouluttajalta.

Peruutusehdot:

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta 1.10. 2023 saakka.  Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, koulutushinnasta peritään 50 %.  Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomista paikoista peritään koulutusmaksu kokonaisuudessaan.  Peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@mindmoments.fi tai puhelimitse 045-343 3833.

Poikkeuksena on erityisen painavat syyt peruutukselle esim.  oma tai läheisen vakava sairastuminen (lääkärintodistus).  Tällöin koulutussumma palautetaan kokonaisuudessaan takaisin.  Koulutussumma palautetaan kokonaan takaisin myös silloin, jos yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi koulutus joudutaan perumaan.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Sari Markkula

www.mindmoments.fi
info@mindmoments.fi
045- 343 3833

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.